Bronvermelding

Dit is een lijst van geraadpleegde boeken en artikelen over en van Nederlandse zangeressen, zangers en uitvoerende musici. Primaire aandacht gaat naar Nederlandstalige publicaties. Ik houd me overigens aanbevolen voor het ter beschikking stellen, c.q. inzage van mij nog onbekend materiaal.

Alles is welkom! Knipsels, foldertjes, foto's, tijdschriften, nooit meer gedraaide lp's, 45-toerenplaatjes, enzovoort.

Jo Vincent, schrijvend aan haar memoires, ''Zingend door het leven.''

Jo Vincent, schrijvend aan haar memoires, "Zingend door het leven."

Boeken:

 • "Elly Ameling, vocaal avontuur", door Janny de Jong. De Gooise Uitgeverij Bussum,1978
 • "Gre Brouwenstijn, met en zonder make_up", door J.P.M. van Elswijk. Teleboek NV.Bussum,1971
 • "Zingend door het leven", memoires van Jo Vincent . Elsevier, 1956
 • "Cristina Deutekom, een leven met muziek", verteld aan Paul Korenhof. Bosch & Keuning, 1988
 • 'la Deutekom', documentaire over Stientje Engel, Pierre Huyskens, Meander Leiden 1979
 • "Aaltje Noordewier-Reddingius en haar zangkunst", door Hans Schouwman. Servire N.V., 1958
 • "Julia Culp, Wereldberoemde Groninger Zangers", door Beno Hofman, Noordboek, 2002
 • "Julia Culp, De interpretatie van het Lied", door R.Rijkens, 1980, prive uitgave
 • "Stimmen die um die Welt gingen, Cornelis Bronsgeest", door Gunter Walter, 1991
 • "Angela Cona, Operazangers uit Usquert", door Anne Aalders, Profiel, 2010
 • "Daar lig je dan", memoires van Erna Spoorenberg. Bert Bakker 1983.
 • "Van kantoorkruk tot hooge C", door Louis van Tulder, De Boekerij, Baarn, 1941.
 • "M'n Gedenkschriften", Jos M.Orelio, Scheltens & Giltay, Amsterdam 1916
 • "Mijn loopbaan", memoires van Jacques Urlus. Holkema & Warendorf, september 1929.
 • "Max van Egmond, toonaangevend kunstenaar", Juul Muller, Thieme, Zutphen 1984.
 • "Notities van een notekraker", autobiografie, John van Kesteren, Heuff, Nieuwkoop, 1978
 • 'Sir John's Diary, The Fun-Tome of the Opera", Sir John van Kesteren, Rainbow Books, 1994
 • "Onze musici" : portretten en biografieen, Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 2e druk 1911
 • "Feestgids Nederlandsch Muziekfeest 1912", Mij. T.B.T. Toonkunst, Uitgevers-Mij Caecilia, Amsterdam 1912
 • "Beroemde zangeressen", door J.Hartog. Meulenhoff, 1916.
 • "De zangkunst en hare sterren", door Anton Averkamp, Philips Kruseman, 's Gravenhage, 1928
 • "Nederlandsche Zangeressen", door G.S. de Bossan, Cecilia-Reeks No.7, 1941
 • "Over Willem Mengelberg", door E.Bysterus-Heemskerk. Uitgeverij Heuff, 1971
 • "Willem Mengelberg Dirigent Conductor", Haags Gemeente Museum, 1995
 • "Mengelberg", gezien door Georges Augsbourg, Andries Blitz, Amsterdam 1936
 • "Willem Mengelberg, tussen licht en donker", Martin van Amerongen en Philo Bregstein, de Prom, Baarn 2001
 • "Willem Mengelberg, een biografie 1871-1920, door Frits Zwart, Prometeus, Amsterdam 1999
 • "Mahler-feestboek", Concertgebouw, Amsterdam, 1920
 • "Gustav Mahler, herinneringen en brieven", Alma Mahler, uitgeverij Atlas, Amsterdam 1993
 • "Eduard van Beinum", door Marius Flothuis, Wouter Paap, e.a.Gottmer.
 • "Eduard van Beinum", 25 jaar dirigent van het Concertgebouw Orkest, Wouter Paap, Wereldvenster, Baarn, 1956
 • "Eduard van Beinum", Musicus tussen musici, Truus de Leur, uitgeverij Thoth, Bussum, 2004
 • "Bernard Haitink", door Simon Mundy, Sijthoff, Amsterdam, 1988.
 • "Bernard Haitink, Liber amicorum", samengesteld door Paul Korenhof, Anthos Amsterdam, 1999.
 • "Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink", 90 jaar Concertgebouw en Concertgebouworkest, 1888-1978, door Lydia Lansink en Jan Taat, Amsterdam 1978
 • Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest, deel 1 & 2, Walburg Pers, 1989
 • "Discografie van het Concertgebouworkest, Jan van Bart, De Walburg Pers, Zutphen 1989
 • Concertgebouworkest in diamant, 188-1948, G.K. Krop, Van Munsters Uitgeversmij, Amsterdam, 1949
 • Onder de stenen lier, Het Concertgebouworkest, Otto Glastra van Loon, Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam, 1969
 • Algemene Muziek Encyclopedie, deel 1 t/m 10, Unieboek, De Haan Bussem/ Weesp, 1979-1984
 • Muzieklexicon, deel 1 & 2, Gerrit Slagmolen, Bruna 1974
 • Encyclopedie van de Muziek, Volkseditie, deel 1 & 2, Elsevier 1959
 • "Geillustreerd muzieklexicon", deel 1 & 2, Philip Kruseman, G.Keller en o.a. Henri Zagwijn, 
  J.Philip Kruseman, 's Gravenhage, 1932 en 1949 (supplement)
 • "Vademecum voor den zangliefhebber", door Ary Schipper met een voorwoord van Cornelie van Zanten, J.Philip Kruseman, 's-Gravenhage, 1935
   Voorwoord

  Dit met veel liefde en kennis geschreven werkje voor den spreker en zangliefhebber, draagt met recht den titel van "Vademecum".
  Het geeft in populairen vorm een nieuw begrip van hetgeen door bovengenoemd studiemateriaal bereikt kan worden.

  Cornelie van Zanten,

  Leerares in den Kunstzang.

 • "Nederlands Volksliederenboek", samengesteld door Daniel de Lange, Dr. G.Kalff en Mr. A.Loosjes, A.W.Sythoff, Leiden, 1948
 • "Muziek en Musici in de Caricatuur", door Cornelis Veth, J.Philip Kruseman, 's Gravenhage
 • "Unvergangliche Stimmen", door K.J.Kutsch en Leo Riemens, Francke Verlag, Bern en Munchen, 1975, Erganzungsband 1979
 • "Uren der Zangkunst" door Leo Riemens. De Bezige Bij, 1954
 • "Elseviers Groot Operaboek", door Leo Riemens. Elsevier, 4e druk, 1974
 • "De Opera in Nederland", door S.A.M. Bottenheim. 1e druk, 1946, Amsterdam
 • "De Opera in Nederland", door S.A.M. Bottenheim 2e herziene druk, aangevuld door Peter Wander, Martinus Nijhoff, Leiden, 1983
 • "Vier Eeuwen Opera", door Jo Elsendoorn, De Toorts, Haarlem
 • "Opera", door Rene Frank, ARTI beeld-encyclopedie, deel I en II.
 • "Een noodzakelijk luxe" - 15 jaar Nederlandse Operastichting 1971-1986, Walburg Pers, Zutphen
 • "Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995", Theater Instituut Nederland, Amsterdam, 1996
 • 50 jaar Wagnervereeniging, Gedenkboek der Wagnervereeniging, Margaret Kropholler, Amsterdam 1934
 • "Geheel in de geest van Wagner", De Wagnervereeniging in Nederland 1883-1959, Henk Suer en Josine Meurs, Theater Instituut Nederland, Amsterdam, 1997
 • "Een wonder van klank", Het Nederlands Kamerkoor 1937-1997, Gerard Maassen en Geert van Dungen, Walburg Pers, Zutphen, 1997.
 • "Discovering Voices", Internationaal Vocalisten Concours 's-Hertogenbosch 50 jaar, Adr.Heinen uitgevers, 's-Hertogenbosch, 2004
 • "Ik hou van Holland", Joseph Schmidt, door Fred Bredschneyder, Unipers, VARA
 • "Richard Tauber, zanger zonder grenzen" door Cor Pot. DeBoekTant, 1988
 • "Richard Tauber, Ein Leben, eine Stimme", door Otto Schneidereit, Musikverlag Berlin, 1974
 • "Gern hab' ich die Frauen gekusst", biography Richard Tauber, door Michael Jurgs, List Verlag, Munchen 2000
 • "Moderne Nederlandsche Componisten, door Paul F. Sanders, Kruseman, 's-Gravenhage.
 • "Nederlandse componisten galerij", door Jos Wouters, Donemus, Amsterdam 1971
 • Memoires Jan van Gilse (1917-1922). Bezorgd door dr. Hans van Dijk, Walburg Pers 2003
 • "The well-tempered accompanist", by Coenraad V.Bos, Theodore Presser Co, Bryn Mawr, Pennsylvania 1949
 • "De Matthaus Passion", door A. de Wal, J.Philips Kruseman, 's Gravenhage 1927
 • "De Matthaus Passion", door O. de Moor, Bosch & Keuning, Baarn
 • "Zijn bliksem, zijn donder", over de Mattheus Passie van Johann Sebastian Bach, door Martin van Amerongen, AMBO, Baarn, 1997
Alma Mahler, schrijfster van ''Gustav Mahler, herinneringen en brieven''

Alma Mahler, schrijfster van "Gustav Mahler, herinneringen en brieven"

Artikelen:

"Elly Ameling, kritieken zijn overbodig", interview door Paul Korenhof. Luister, februari 1988.

"Willem Mengelberg Vereniging", Paul Korenhof. Luister, april 1988.

"Ter herinnering aan Jo Vincent", memoriam door Cornelis van Zwol. Luister, februari 1990.

"Richard Tauber, tenor zonder grenzen", Paul Korenhof. Luister, januari 1993.

"Charlotte Margiono", interview door Roel van der Leeuw. Luister, mei 1993.

"Een portret van Aafje Heynis", interview door Ronald Vermeulen. Luister, december 1997.

"Wars van primadonna-allures, Gre Brouwenstijn", memoriam door P. Korenhof. Luister, febr. 2000

"In memoriam Gre Brouwenstijn", Redactie Luister. Luister, januari 2000.

dutchmasters

Uit de Philips serie "Dutch Masters", artikelen over Aafje Heynis, door Willem Vos. Uit dezelfde serie een artikel over Gre Brouwenstijn, door Paul Korenhof.

Uit de Philips serie "Legendary Classics", een artikel over Aafje Heynis, door Jan Rubinstein. Uit dezelfde serie, een artikel over Gre Brouwenstijn, door Paul Korenhof.

Uit de Philips serie "Dutch Masters", een artikel over Elly Ameling door Alan Blyth, 1993.

Van Deutsche Harmonia Mundi, "The Early Recordings", artikelen over Elly Ameling door Anne Haenen en door Elly Ameling zelf.

Leo Riemens, radio-voordrachten sinds Maart 1935. Grootste gespecialiseerde verzameling zang-platen en gegevens over zangkunst en zangers ter wereld

"Leo Riemens, radio-voordrachten sinds Maart 1935. Grootste gespecialiseerde verzameling zang-platen en gegevens over zangkunst en zangers ter wereld".