Sponsoring/ Giften

 

401dutchdivas.nl heeft een unieke maatschappelijk functie. Wij komen op voor bijzonder muzikaal Nederlands erfgoed, dat zonder de inzet van onze vrijwilligers goeddeels verloren zou zijn gegaan. Er staat momenteel veel online, maar de ambitie is dit uit te breiden naar een zo compleet en actueel mogelijk overzicht van het spectrum van de Nederlandse zang.

Waarom sponsoring/ giften?

De kosten voor het maken en in stand houden van een gratis website met deze omvang en grote aantallen gratis beeld en geluidsfragmenten zijn aanzienlijk. Wij worden uiteindelijk afgerekend op gebruikte bandbreedte (de hoeveelheid geheugenruimte die de server gebruikt als mensen filmpjes bekijken of geluidsfragmenten afspelen). Met meer dan een miljoen bezoekers in het afgelopen decennium (waarvan het leeuwendeel in de laatste twee jaar) betekent dit dat wij in het komende jaar inkomsten moeten genereren om de kosten voor het beschikbaar houden en uitbreiden van de website te dekken.

Sponsor mogelijkheden

Draagt u 401dutchdivas.nl een warm hart toe en wilt u bijdragen, dan zijn daartoe verschillende mogelijkheden:

1.    Giften zonder naamsvermelding

2.    Giften met naamsvermelding op de sponsorpagina
3.    U adopteert een zanger/ dirigent/ componist, hetgeen wordt vermeld op de betreffende pagina’s.
4.    U adopteert een cd productie, hetgeen fraai wordt vermeld in de betreffende productie en in de promotionele activiteiten die wij rond releases zullen ontwikkelen.

Voor informatie kunt u emailen of bellen met 020–4684165

Reclame?

Voorlopig hebben wij de opdringerige banners van 401dutchdivas.nl verwijderd. Liever zouden wij deze niet meer terug laten keren, maar of dat haalbaar is staat of valt met de beperkte mogelijkheden die wij hebben om inkomsten te genereren waarmee de doorlopende kosten gedekt kunnen worden.  
BTH