Suze Luger

" Een alt-zangeres die men vaak naast Mia Peltenburg op het podium ontmoet is de Amsterdamsche Mevrouw Suze Luger. Het schijnt of in deze beide dames het duo Noordewier-De Haan Manifarges van voor twintig jaar geleden, herleeft ... in het duet ,,So ist mein Jesus nun gefangen", uit Bach's Mattheuspassion, klinken beider stemmen, dankzij de voortreffelijke resonans, als een twee-eenheid "
Anton Averkamp, 1929

" Zooals zij indertijd in een Toonkunst-uitvoering te Amsterdam de alt-solo Liber scriptus proferetur uit Verdi's Requiem heeft gezongen, zullen slechts weinigen het haar nadoen, laat staan haar daarin evenaren "
G.S. de Bossan, juli 1941

Suze LugerSuze Luger
Suze Luger-van Beuge (1889-1972)

Suzanna Christina Maria (Suze) Luger werd op 17 juli 1889 geboren te Nijmegen. Haar vader had in Nijmegen een muziekschool, haar grootvader was pianist en een broer van haar vader was een in zijn tijd een zeer bekend cellist. Haar vader leidde haar op tot violiste. Bij de Koninklijke Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging te 's-Gravenhage behaalde zij in 1907 haar diploma voor viool. Eerst daarna legde zij zich toe op de zangstudie. Haar eerste zangleraar was Hendrik C. van Ooort, daarna studeerde zij een jaar of vier bij Berthe Seroen om tenslotte door Aaltje Noordewier-Reddingius te worden onderwezen in het zingen van oratorium. Oorspronkelijk was het de bedoeling van Suze Luger om zich te bekwamen tot operazangeres, maar aangezien opera in Nederland in die dagen een moeilijke tijd doormaakte en een buitenlandse carrière ook erg moeilijk was, besloot zij zich toe te leggen op concertzang en zangonderwijs.

Haar eerste officiële optreden als zangeres was met een liederenavond in Amsterdam in 1919, deze werd weldra gevolgd door vele andere concerten. Zij gold sindsdien gedurende een jaar of twintig als een der eerste concertzangeressen van ons land. Suze maakte deel uit van het Hollandsch Vocaal Kwartet tesamen met sopraan Jo Vincent, tenor Louis van Tulder en bas-bariton Willem Ravelli. Ze beschikte over een groot oratorium repertoire, maar gaf ook liederenavonden die van een bijzondere muzikale intelligentie getuigden. Ook in Verdi's Requiem en Mahler's 'Das Lied von der Erde' schitterde zij. Ze zong in de wereldpremière van Halewijn (Willem Pijper) op 13 juni 1933 in de Stadsschouwburg te Amsterdam. Maar ook in het buitenland trad zij met veel succes op, oa. in Duitsland, België, Frankrijk en Zwitserland.

Hierna legde zij toe tot het geven van zangonderwijs. Zij was verbonden als lerares solozang aan de Nieuwe Muziekschool te Utrecht en als docente aan de conservatoriums van Rotterdam en Maastricht.

Suze Luger overleed op 10 november 1972 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd.

Rudolf Mengelberg: Weckruf, uit Eichendorff-lieder, 1941