Charlotte & Josefien Stoppelenburg

Charlotte en Josefien Stoppelenburg

Charlotte Stoppelenburg - alt-mezzo - werd geboren in Meppel op 14-09-1979, haar zuster Josefien - sopraan - eveneens te Meppel op 15-05-1981. Beide ouders zijn eveneens musici, vader Willem is componist,dirigent/pianist en moeder Paula pianiste. Er werd in de familie veelvuldig gemusiceerd, aanvankelijk met Josefien als violiste en Charlotte op de klarinet. Afgezien van het feit dat moeder Paula in de vroegste kinderjaren uitzonderlijk veel met hen gezongen heeft, gaf een uitstekend regionaal kinderkoor hen de opstap naar het Nationaal Kinder - en Jeugdkoor, dat toen onder leiding van Silvère van Lieshout stond. De stukken die ze daar leerden werden ook buiten ''koortijd' tweestemmig gezongen in de auto onderweg, in kerkjes en op campings tijdens vakanties, o.a. thuis bij optredens van de pianopraktijk van hun moeder, dit tot hun eigen en kennelijk ook andermans plezier. Bovendien werd van elk lied (zo niet voorhanden) een tweestemmige versie gemaakt. Later namen Charlotte en Josefien ook deel aan compositieconcerten van en met hun vader, die als pianist tevens aan de basis van het 'Stoppelenburg Trio' staat . Via hem kwamen de zussen ook in contact met professionele (oratorium) zangers. Sindsdien hebben ze langzamerhand hun instrumenten vergeten, zingen is toch immers het mooiste wat er is? Wat de verdere professionele vorming en diens gevolgen was kunt u als gezegd in onderstaande biografie nagaan. Hopelijk is dit alles een mooie opstap naar een verdere ontwikkeling en loopbaan.

Charlotte Stoppelenburg, alt-mezzo Josefien Stoppelenburg, sopraan

Unique Harmony of Two Voices is de titel van de eerste CD van de beide zussen (2003)en vooral ook díe kwaliteit honoreerde het nationale Prinses Christina Concours in 1997 met de Eerste Prijs, voor de eerste maal aan vocalisten uitgereikt. Vele bekende en minder bekende vocalisten en pedagogen droegen bij tot hun ontwikkeling, in het begin via de kinderkoorzang (regionaal en nationaal), later specifiek gericht op solozang. Via de conservatoria van Utrecht en Amsterdam en particuliere pedagogen, waren het meestal Duitse pedagogen die middels masterclasses of reguliere vorming tot verder vorming hebben bijgedragen: Edda Moser, Henner Leye (Hochschule Köln), Ingrid Kremling, Laura Sarti, Kurt Widmer, Brigitte Fassbaender e.a.

Een en ander heeft geleid tot vele optredens in de achterliggende jaren met diverse professionele orkesten. O.a. het Noord Nederlands Orkest, Camerata Amsterdam, het Haydn Jeugd Strijkorkest , het Nationaal Philharmonisch Orkest, het Amsterdams Promenade Orkest, het WDR Rundfunkorchester, de Johan Willem Friso kapel en andere. Maar ook met studentenorkesten (Utrecht, Groningen) en gerenommeerde hafabra-orkesten (tot zelfs een complete CD toe met De Waldsang uit Friesland. Dirigenten - internationaal van naam en faam - hoorden daarbij, zoals Delugu, Stulen, Bellini, Sparnaay, Jurowsky, Hempel e.a.. Vaak was dat in de vorm van tournees (Amerika, Abu Dabi, Tsjechië, Zuid-Afrika).

Charlotte en Josefien Stoppelenburg

Aan veel min of meer bijzondere gebeurtenissen als huwelijksvoltrekkingen (in gemeentehuis of kerk), jubilea, bijzondere herdenkings- en zelfs afscheidsmomenten hebben Charlotte en Josefien bijgedragen inclusief speciale muziek op verzoek, waarbij hun veelzijdigheid in diverse genres goed te pas kwam. Een van de meest memorabele momenten was een optreden voor de koninklijke familie op Koninginnedag 2002 met het beroemde Bloemenduet uit Lakmé van Delibes met als gevolg veel nationale en regionale aandacht van de media.

In de optredens wisselen tamelijk grootschalige manifestaties als met het Grootkoor (www.grootkoor.nl) met die van de intimiteit als Stoppelenburg Trio (met vader Willem Stoppelenburg- musicus/componist als pianist) elkaar regelmatig af. Het repertoire beslaat zo'n 1000 jaar Westerse muziek, van Gregoriaans tot de 21e eeuw.

In het repertoire speelde steeds opera een grote rol. Belangrijke rollen die Charlotte bij Oper Köln en Josefien bij de Junge Kammeroper Köln vervullen of onlangs hebben vervuld werden in Nederland al eerder voorafgegaan door producties van Dido and Aeneas (Purcell), La Serva Padrone (Pergolesi) , Orfeo (Gluck) e.a.. In de onlangs herontdekte opera Der Holzdieb (1825) van Heinrich Marschner spelen Charlotte en Josefien in een gemengd Duits-Nederlandse cast (waaronder verteller Peter van Pagée) de beide vrouwelijke hoofdrollen.

In het gangbare oratoriumrepertoire (Bach- Passies, Cantates, Haydn - Missen en Die Schöpfung, Mozart-Requiem, Handel-Messiah e.a.) hebben de zussen in combinatie of apart al een behoorlijke staat van dienst bij reguliere oratoriumkoren of zelfs project- en scratch-koren. Speciale werken met een duidelijke rol voor sopraan en alt, zoals Pergolesi's Stabat Mater (ook in Bachs bewerking als Psalm 51) en het Gloria van Vivaldi kregen steeds een bijzondere meerwaarde door de bijzondere kleur van hun stemmen.

Tijdens de studies in Amsterdam, Utrecht en Keulen, maar ook daarbuiten is steeds veel eigentijdse muziek uitgevoerd, zoals werken van Andriessen, Sukhi-Kang, Ton de Leeuw e.a.).Speciaal voor het duo schreef aan aantal componisten, waaronder Theo Nederpelt, J. Michael Nuyten, Stephen Westra en laatst Frank van Gompel. Ook de jongere generatie is vertegenwoordigd, zoals Heringa, Ziblat, Sporck en Casali. In de composities van Willem Stoppelenburg is de laatste jaren een ruime plaats voor zijn dochters ingeruimd, behalve talloze arrangementen, de vijf Love Songs (Shakespeare) met strijkorkest en harp de Katteliedjes en de cyclus Meanwhile (voor Josefien) en de drie Ingrid Jonker-liederen, Rook en Oker met obligaat altviool (voor Charlotte).

Op Charlotte & Josefien's eigen website kunt u meer informatie vinden en tevens enkele video fragmenten bewonderen.

Bronvermelding: Charlotte & Josefien Stoppelenburg