Ank Reinders - Chronology publications

Ank Reinders: Biography
Ank Reinders: Discography
Ank Reinders: Chronology (1954-1966)
Ank Reinders: Chronology (1967-1981)
Ank Reinders: Chronology publications


1981

Ank-Reinders-BOEK-2006-BOEK-ZANGERSBIOGRAFIEEN

In samenwerking met het muziekcentrum 'Queekhoven' in Breukelen haalt Reinders in 1981 48 collega's bij elkaar om over het vak te praten. Sprekers waren o.a. Guus Hoekman, Max van Egmond, en Ton Hartsuiker.

 

 

 

 

 

 

 

 

1982

Wordt docent hoofdvak solozang op het toenmalige conservatorium van Enschede.

1983

Oprichting Nederlandse Vereniging van Zangleraren, samen met Cora Canne Meyer, Maria Rondèl, Kay Jensma en Margreet Witsen Elias.

1985

Reinders publiceert 'Falsetto, past and present' in het magazine van de National Association of Teachers of singing.

1991

Besançon Reinders spreekt over de mogelijkheden van de mannenstem (AFB)

1993

ATLAS-VAN-DE-ZANGKUNST

Publiceert de 'Atlas van de Zangkunst' bij Bosch en Keuning, 1993. Bärenreiter accepteert en publiceert in 1997 de Duitse vertaling.

2006 / 2007

Publiceert in Vox humana, het blad van de Duitse zangleraren drie lange artikelen over 'Mozart en de stem' waarin ook castraten aan bod komen:

'Vox Humana' Nov. 2006, Februari 2007 en Juni 2007.

Lezingen in Londen (Association of Teachers of Singing), Portugal (waar Dr. Abitbol sprak over de invloed van hormonen op de stem), Wraclav, Helsinki, Stockholm, Wenen. Reinders publiceert een uitvoerig en veel gelezen verslag van de hormonen-lezing in het 'Bulletin' van de Nederlandse zanglerarenvereniging.

Nov. 1987

Workshop van een week op de Hanns Eisler Musikhochschule in Berlijn.

Nov. 1989

Workshop met de jonge zangeressen van de Semper Oper te Dresden (Blumenmädchen in Wagners Tannhäuser, dubbel bezet).

1998

Bundelt haar woordelijke vertalingen van de eeuwig te zingen Latijnse teksten 'Cantica Latina', oorspronkelijk gepubliceerd bij 'Harmonia'.

2010

Nannerl

Publiceert 'Nannerl, de zus van Mozart' (Uitgeverij Aspekt, 2010).

De briefwisselingen die het vijf jaar oudere zusje van Wolfgang Amadeus Mozart met haar broer en anderen voerde, werpt niet alleen een licht op het leven van haar beroemde broer, maar ook op de sociale positie van de vrouw in de tweede helft van de achttiende eeuw. Zij stond als jong meisje bekend als één van de briljantste pianisten van haar tijd. Daarnaast was ze een dierbare vriendin voor haar broer, die zich door haar geniale pianistiek liet inspireren tot vele composities. Ook later ondersteunde Nannerl haar broer bij het componeren.

Dit boek probeert een antwoord te geven op de vraag waarom Nannerl tegenwoordig slechts als het minder begaafde zusje van Mozart bekend staat. Waarom werden de zusters van Mozarts vrouw Constanze, de grote zangeressen Aloysia en Josefa Weber, voor wie Mozart ook opera rollen en concertaria's schreef, wèl gewaardeerd, zelfs bewonderd op het podium, maar Nannerl, als pianiste, niet? Welke rol speelt Leopold Mozart hierin? Wilde hij de zoon alle glorie doen toekomen? Of hebben wij uitsluitend te maken met het feit dat de dochter moest voldoen aan de opvattingen van de tijd?
Met deze gedegen biografie pleit Ank Reinders voor een rehabilitatie van Nannerl op vele fronten.

ANK-REINDERS-BOEK-NANNERL-MOZART---DIE-SCHWESTER-EINES-GENIES

Duitse versie van 'Nannerl' is uitgegeven bij uitgeverij Bautz in Nordhausen, Duitsland. Vertaler Heinz Kimmerle.

2012

De vijfde druk van de 'Atlas van de zangkunst' verschijnt bij uitgeverij EBURON in Delft.

De tragiek van de zanger is, dat hij instrument is en tegelijkertijd bespeler van dat enige instrument dat hij bezit, hij heeft geen keuze. Het bereik van de stem is een gegeven: het wordt bepaald door de uiterste hoogte en de uiterste laagte. Welk deel van die stem voor de zanger het meest bruikbaar is, zal tijdens de scholing van die stem pas blijken.ATLAS-VAN-DE-ZANGKUNST-1

In de Atlas van de zangkunst wordt uitgebreid ingegaan op de theorie, de praktijk en de geschiedenis van het zingen. Het eerste gedeelte behandelt de anatomie en de fysiologie van het menselijk lichaam (de ademspieren, de stemweg en het gehoororgaan) en de elementaire beginselen van de geluidsleer. In het tweede gedeelte komen allerlei zaken en begrippen uit de zangpraktijk aan de orde, zoals ademsteun, houding, interpretatie, stembreuk, stembereik, enz.; dit gedeelte wordt afgesloten met praktische zangoefeningen en aanwijzingen voor het lesgeven. Het derde gedeelte behandelt de ontwikkeling van de vocale stijlen en de zangmethodiek. Het vierde en laatste gedeelte bevat specialistische bijdragen door andere auteurs.

Dit zanghandboek is bedoeld voor zangers, zangdocenten en -studenten. Bij deze vijfde druk ontvangt u een link naar een download van een oefencd met zangoefeningen.

Ank Reinders heeft meer dan 25 jaar geconcerteerd en gedoceerd in Europa en Noord Amerika. Zij was medeoprichtster en tien jaar lang vicevoorzitster van de Nederlandse vereniging van Zangleraren en draagt het erelidmaatschap van deze organisatie zowel als van de EVTA, van de Nederlandse Stemstichting en van Austrian Voice. Van haar hand verschenen artikelen in het Duitse vaktijdschrift Vox Humana en in het Amerikaanse Journal of Singing.

Recensie:
Een allesomvattend en uiterst informatief compendium over de theorie, de praktijk en de geschiedenis van het zingen, samengesteld door een voormalige hoofdvakdocente Zang aan het Enschedese conservatorium. Het eerste gedeelte ('Theorie') behandelt de anatomie en de fysiologie van het menselijk lichaam (de ademspieren, de stemweg en het gehoororgaan) en de elementaire beginselen van de geluidsleer. In het tweede gedeelte ('Praktijk') - het meest leerzame deel - komen in alfabetische volgorde allerlei zaken en begrippen uit de zangpraktijk aan de orde, zoals ademsteun, houding, interpretatie, stembreuk, stembereik, enz. Dit gedeelte wordt afgesloten met praktische zangoefeningen en aanwijzingen voor het lesgeven. Het derde gedeelte ('Geschiedenis') behandelt in grote lijnen de ontwikkeling van de vocale vormen en de zangmethodiek. Het laatste gedeelte bevat een zestal specialistische bijdragen over zangkunst door andere auteurs. Doelgroep van dit zang-handboek: zangers, zangdocenten en -studenten.

castraten

Publicatie boek 'Castraten, hun opkomst, glorie en ondergang' (Uitgeverij EBURON, Delft).

De zangstem van de castraat heeft, naar de mening van zijn tijdgenoten, fraai geklonken of, afgaand op de kritiek van sommigen, bijzonder lelijk. Hoe deze stem geklonken heeft, zal altijd geheim blijven. De enige opname die er in 1904 van Alessandro Moreschi gemaakt is, een directeur-zanger van de Sixtijnse kapel, kan nauwelijks een afspiegeling zijn van de zo geroemde castratenkunst. Wanneer, waar en waarom is er gecastreerd? Wanneer is men ertoe gekomen, dat éne - waarschijnlijk laat ontdekte - bijzondere effect van de castratie, namelijk de hoog gebleven stem, te slijpen tot een muziekinstrument? Hoe stonden tenslotte de laatste castraten die in de negentiende eeuw nog zongen, in de operawereld die niet meer de hunne was? Dit essay over eunuchen en castraten is samengesteld uit bestaande teksten vanaf het begin van de zeventiende eeuw. Het tracht toegang te verschaffen tot het wezen van de vroeg gecastreerde mensen, vanaf de eerste berichten over de kwaliteit van hun zingen tot aan de zangstem van de laatste castraten, die tot aan het einde van hun functioneren het glorieuze middelpunt zijn geweest van het genre 'opera'. Ank Reinders heeft meer dan 25 jaar geconcerteerd en gedoceerd in Europa en Noord Amerika. Zij was medeoprichtster en tien jaar lang vicevoorzitster van de Nederlandse vereniging van Zangleraren en draagt het erelidmaatschap van deze organisatie zowel als van de EVTA, van de Nederlandse Stemstichting en van Austrian Voice. Van haar hand verscheen ook de 'Atlas van de zangkunst'.

2013, Juli

De Duitse vertling van 'Castraten, hun opkomst, glorie en ondergang' is in voorbereiding.

2013, Juli

Eindredactrice bij 401DutchDivas.nl/ 401DutchOperas.nl